1) Chọn hàng cần mua và bỏ vào giỏ hàng
2) Xem và cập nhật giỏ hàng
3) Điền đầy đủ thông tin vào đơn đặt hàng
4) Hoàn tất đơn đặt hàng
STT
Sản phẩm
Hình ảnh
Giá bán
Số lượng
Tổng tiền
Hiện tại giỏ hàng không có sản phẩm