Thứ 7 : 16 / 11 / 2013   Siêu thị Mẹ & Bé : BABY SMILE PLAZA    ------------------------------------------------    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     FRIENDLY OPEN CUP   (Lần thứ I-11/2013) Phương thức chia bảng đấu :   - Mỗi đội bóng tham gia thi đấu sẽ có 3 mã số      + STT đăng ký : Thứ tự

      Thứ 7 : 16 / 11 / 2013   Siêu thị Mẹ & Bé : BABY SMILE PLAZA    ------------------------------------------------    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   FRIENDLY OPEN CUP   (Lần thứ I-11/2013) Danh sách các đội bóng tham gia vòng Knock Out : - Vòng Knock Out là vòng thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 6

      Thứ 7 : 09 / 11 / 2013   Siêu thị Mẹ & Bé : BABY SMILE PLAZA    ------------------------------------------------    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   FRIENDLY OPEN CUP   (Lần thứ I-11/2013)       Thời gian đăng ký tham gia giải (vào thẳng và đá Knock Out ) :   Trước 24h ngày 15/11/2013 (Đăng ký chỉ được chấp nhận khi

    01